دیجی بانو

دیجی بانو
 • مشتری دیجی بانو
 • سال تولید 1397
 • زبان ها
 • وضعیت فعلی اتمام همکاری
 • CSS
  CSS
 • HTML
  HTML
 • PHP
  PHP
 • Java Script
  Java Script
 • Yii Framework
  Yii Framework

پروژه توضیحات

دیجیبانو یک سرویس آگهی برای معرفی متخصصین حوزه ی زیبایی به آرایشگاه هاست که با فریم ورک Yii نوشته شده است.
این سیستم به درخواست شرکت دیجیبانو تولید شد و برای مدتی در تهران به فعالیت مشغول بود.
مفتخریم که این سرویس را در تیم یی من و با همکاری دوستانمان تولید نمودیم.

دیجی بانو
دیجی بانو
دیجی بانو
دیجی بانو