بیزبرد

بیزبرد
  • مشتری -
  • سال تولید 1397
  • زبان ها
  • وضعیت فعلی اتمام همکاری
  • PHP
    PHP
  • Yii Framework
    Yii Framework

پروژه توضیحات

سایت بیز برد یک سامانه ی محاسباتی پیشرفته است که ایده اولیه ی آن توسط جمعی از اساتید اقتصاد دانشگاه آزاد تهران مطرح گردیده است.

این سامانه میزان شکست و یا موفقیت کسب و کارها را با دریافت پارامترهای مدنظر تخمین میزند.

به دلیل پیچیدگی های فراوانی که این سامانه در محاسبات خود دارد, تا به حال توسط تیم های مختلفی توسعه داده شده است.

نسخه ی اولیه ی این سامانه توسط یی من تولید گردید که کار اصلی ما تبدیل فرمول های متوالی اکسل به کلاس های قابل فهم برای زبان PHP بود.

نسخه ی اولیه ی سامانه با کمترین باگ ممکن در مدت سه ماه در سال ۱۳۹۷ تولید گردید اما به دلیل بعد مسافتی بین ما و تیم بیزبرد کار به تیم دیگری سپرده شد.

بیزبرد پرچالش ترین و سخت ترین پروژه ای بود که توسط یی من انجام گردیده است.

بیزبرد
بیزبرد
بیزبرد
بیزبرد
بیزبرد